equipment title
product

ỦI KOMATSU D61PX-12 SX NHẬT

GIỜ HOẠT ĐỘNG: 8790
NĂM SẢN XUẤT: 2000
ĐÃ BÁN
product

XÚC LẬT KOMATSU WA320-3MC SX M

GIỜ HOẠT ĐỘNG: 6892
NĂM SẢN XUẤT: 1999
ĐÃ BÁN
product

CUỐC KOMATSU PC300LC-3 SX MỸ

GIỜ HOẠT ĐỘNG: 8864
NĂM SẢN XUẤT: 1998
ĐÃ BÁN
product

XÚC LẬT KOMATSU WA250-3L SX MỸ

GIỜ HOẠT ĐỘNG: 5428
NĂM SẢN XUẤT: 1998
ĐÃ BÁN
product

ỦI KOMATSU D41P-3

GIỜ HOẠT ĐỘNG: 10147
NĂM SẢN XUẤT: 1998
ĐÃ BÁN
product

XÚC LẬT KOMATSU WA250-1 SX MỸ

GIỜ HOẠT ĐỘNG: 10740
NĂM SẢN XUẤT: 1997
ĐÃ BÁN
product

CUỐC KOMATSU PC220-6LE SX MỸ

GIỜ HOẠT ĐỘNG: 6729
NĂM SẢN XUẤT: 1997
ĐÃ BÁN
product

ỦI KOMATSU D31P-18

GIỜ HOẠT ĐỘNG: 8520
NĂM SẢN XUẤT: 1996
ĐÃ BÁN
product

XÚC LẬT KOMATSU WA200-1 NHẬT

GIỜ HOẠT ĐỘNG: 5242
NĂM SẢN XUẤT: 1995
ĐÃ BÁN
product

LU HAMM SX ĐỨC

GIỜ HOẠT ĐỘNG: 6820
NĂM SẢN XUẤT: 1993
ĐÃ BÁN
product

LU DYNAPAC CS12 SX ÂU CHÂU

GIỜ HOẠT ĐỘNG: 9288
NĂM SẢN XUẤT: 1993
ĐÃ BÁN